ONZE MISSIE

MENSEN DURVEN LATEN ZEGGEN WAT ZE DENKEN, VOELEN EN VINDEN OP HET MOMENT VAN IMPACT

The boost Factory

We boost your social capital!

Welkom bij The Boost Factory. Wij zijn het bureau voor organisaties die vernieuwend aan de slag willen  om de gestelde organisatiedoelen succesvol te bereiken of te overstijgen.

LEAN en Agile werken zijn hot.  Je kunt als organisatie gebruik maken van de nieuwste technologieën, methodieken, het beste talent uit de markt aantrekken, veel kapitaal beschikbaar hebben en een up to date datasysteem hebben.  Dit allemaal garandeert nog niet het succesvol behalen van je organisatiedoelstellingen

Het zijn de mensen binnen jouw organisatie en de professionele wijze waarop ze samenwerken.  Maken zij optimaal gebruik van hun eigen talenten, zorgen zij duurzaam voor zichzelf? Maken zij optimaal gebruik van de hulpmiddelen, processen, technologie en methodieken?

Zijn zij in staat om vanuit vertrouwen en respect voor elkaars talenten en verschillen professioneel samen te werken? Onderzoek wijst uit dat wanneer uitdagingen vanuit diverse  kanten worden belicht, de oplossingen vernieuwender en inhoudelijk beter zijn. Maar hiervoor is vertrouwen nodig. Durf iedereen te zeggen wat hij/zij vindt, voelt en denkt?

Investeren in het samenwerkingspotentieel van teams en medewerkers loont. Zij zijn de USP’s van jouw organisatie. 

Herkenbaar?

The Boost Factory is geen trucjes fabriek
Wij gaan voor duurzame interventies
Gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen
en het ontwikkelen van het maximale potentieel van teams en medewerkers

Door medewerkers gericht te leren zeggen wat hen bezighoudt op het moment van impact worden onderlinge professionele samenwerkingsrelaties versterkt en zijn medewerkers duurzaam inzetbaar

Wil jij dit ook voor jouw organisatie?

Organiseer dan voor medewerkers, teams en managers Speak UP werksessies. Speak Up, communiceren en samenwerken met impact, is het best verkochte product van The Boost Factory. Vanuit een veilige setting werken wij richting een samenwerkingscultuur waarin medewerkers weten wat nodig en belangrijk is, zaken bespreekbaar durven te maken en zichzelf te leren uiten. Met de organisatiesetting (organisatiedoel, teamdoel en persoonlijke doelen) als vertrekpunt. "Choose your battles" is wat telt. Speak Up als het voor jou en je omgeving relevant en van belang is.

Deze organisaties gingen u voor

boost your teams voor een duurzaam organisatie resultaat

ONZE PIJLERS

The Boost Factory biedt  interventie mogelijkheden vanuit twee perspectieven.   Interventies gericht op teamniveau. Wij begeleiden een team en hun leider om gericht samen te werken als een High Performing Team (Boost Your Team). En interventies  gericht op het individu versterken maximaal het arbeidspotentieel van individuele medewerkers (Boost Your People).  Teamleden hebben verschillende achtergronden en werkervaring. Vandaar dat individuele boosters kunnen helpen om maximaal gebruik te maken van ieders potentieel. Beide interventies resulteren in een  “great place to work” en in het succesvol behalen van de organisatiedoelstellingen.


Alle interventies zijn praktijkgericht, ervarend leren in plaats van praten over staat centraal. 

ons Team

Sneak preview

Privacy Statement

Algemene voorwaarden

Wat zeggen klanten?

De Triodos Bank over The Boost Factory Een kleine investering, een groot rendement!
Daniël Kohler
Head of Operations and product management
Concretiseren. Niet alleen denken maar ook doen! De training heeft scherp in beeld gebracht wat nodig is.
Anoniem
Het werkstation producent