Ben jij een liefdesjunk of een perfectionist?

Neem eigenaarschap over je manier van denken en vergroot jouw impact.

Waarom is het belangrijk om je bewust te worden van je eigen gedachten? Omdat deze gedachten jouw gevoel beïnvloeden. En jouw gevoel bepaalt uiteindelijk jouw reactie op een specifieke situatie.

Wellicht herken je één van de volgende twee gedachten.

Gedachte 1: “Ik zeg maar niets, anders vinden ze mij straks niet meer aardig”.

 Je werkt samen met een groep collega’s aan een project. De sfeer is goed. Twee keer per week overleggen jullie over de voortgang. Niet iedereen is op het afgesproken tijdstip aanwezig. Jij baalt want jij bent wel op tijd en zit zo dus onnodig te wachten. Ondertussen had je ook andere dingen kunnen oppakken.

Gedachte: “Als ik zeg dat ik me stoor aan het te laat binnenkomen, vinden ze mij vast een zeikerd en dan kiezen ze mij niet meer voor een volgend project.”

Gevoel: Zenuwachtig, onzeker, verdrietig.

Met als gevolg….

Gedrag: Je spreekt je niet uit, zegt vriendelijk hallo wanneer jouw collega te laat binnen komt.

Gedachte 2: “Ik lever het stuk nog maar even niet in, want het is nog niet 100% perfect”.

Je werkt samen met een groep collega’s aan een project. De sfeer is goed. Iedereen heeft een eigen rol in het team. Twee keer per week overleggen jullie over de voortgang. Jij had eigenlijk een stuk moeten inleveren maar je bent nog niet helemaal tevreden over het eindresultaat. Dus je hebt besloten om het stuk nog even bij je te houden.

Gedachte: “Als ik mijn stuk nu inlever, is het niet perfect en denken ze dat ik dom ben, dan maak ik geen kans op een volgend gaaf project”.

Gevoel: Onzeker, bang.

Met als gevolg….

Gedrag: Je houdt je stuk bij je, verzint een smoes met als gevaar dat je onbetrouwbaar over komt.

Jouw gevoel bepaalt uiteindelijk welke keuze jij maakt qua gedrag. Wat ga je nu juist wel of niet doen. In het eerste voorbeeld, die tijdens een training altijd wel één keer als voorbeeld wordt aangehaald, resulteert dit in het houden van je mond. En het niet uitspreken van je feedback/gedachten.

Gemiste kans en energieslurper!

Het niet uitspreken van je gevoel of toegeven aan je angst, is een gemiste kans voor de samenwerking. Bovendien slurpt dit energie die jij in het ergste geval ook meeneemt naar huis. Wellicht spreek je je ergernis uit tegen een andere collega en die weer tegen een andere collega. En voor je het weet ontstaat er binnen een team of afdeling een negatieve onderstroom.

Geef feitelijk terug wat er gebeurt: “We hebben voor 9.00 afgesproken om te starten, de afgelopen vier meetings was de helft aanwezig om 9.00 en de andere helft niet. Ik vraag me af of 9.00 wel het meest geschikte tijdstip is voor iedereen? Hoe denken jullie hierover?”. Dan

kom je tot nieuwe passende teamafspraken die iedereen prettig vindt. Blijf bij de feiten en de gevolgen, dan kan niemand jou iets kwalijk nemen. En jouw angstgedachte “dan vinden ze mij niet meer aardig” is dan irreëel.

Hetzelfde geldt voor het nog even niet inleveren van jouw rapport. Je komt veel sterker over wanneer je zegt: “Het rapport is zo goed als klaar, ik zit alleen nog met het volgende dilemma”. Wanneer je dan twee alternatieven benoemt, kunnen jouw collega’s input leveren. Dan kun jij het rapport afronden en je komt kundig over omdat je het proces goed stuurt.

“We are all telling ourselves stories.The question is,does your story empower you or hold you back?”

Tony Robbins

Irreële gedachten – bang voor dingen die helemaal niet gebeuren

Iedereen heeft belemmerende gedachten waardoor je jezelf niet uitspreekt of een ander aanspreekt. De meest voorkomende (volgens de RET, Rationeel Emotieve Therapie) zijn de volgende:

  • Liefdesjunk: graag aardig gevonden willen worden en conflicten moeten worden voorkomen.
  • Perfectionist: fouten moeten altijd worden voorkomen, je mag niets vergeten. Alles moet perfect zijn. Fouten maken betekent falen.
  • Rampdenker: Veel situaties lopen verkeerd af. En kunnen in je hoofd leiden tot rampzalige gebeurtenissen.
  • Lage frustratietolerantie: opzien tegen dingen en denken dat ze veel te moeilijk zijn wat leidt tot veel onnodige spanning.
  • Eisen aan anderen en aan de wereld: hoge mate van rechtvaardigheid en normen over hoe anderen en zelfs organisaties zouden moeten zijn. Je wil eigenlijk de realiteit niet accepteren zoals deze is.

Maar de vraag is of jouw gedachten wel reëel zijn? Jouw overdreven angstgedachten zorgen ervoor dat je je niet uit, je verstopt of wegloopt van een situatie. Klopt jouw gedachte wel? Heb je deze wel eens feitelijk gecheckt? Uiteraard zijn er ook gezonde angstgedachten die maken dat je juist adequaat reageert in een gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld bij brand.

In situatie twee is er sprake van een irreële angst. Iemand heeft altijd goede beoordelingen, heeft de juiste papieren voor de job. Toch is hij/zij bang om een slecht resultaat neer te zetten.

Een irreële angst komt vaak voort uit een eerdere ervaring in je leven. Dat voelde destijds niet goed en jij hebt hieruit conclusies getrokken. Alleen toen was toen en nu is nu. Jouw conclusie van destijds snijdt nu waarschijnlijk helemaal geen hout meer omdat je te maken hebt met een andere situatie, een andere setting en andere spelers.

Niet alleen jouw bange gedachten maar ook jouw gedrag kunnen ervoor zorgen dat je angst blijft bestaan. Omdat je situaties uit de weg gaat, blijft je angst tijdelijk weg. Maar je komt er dan ook niet achter of er eigenlijk wel echt gaat gebeuren waar je bang voor bent.

Stappenplan neem eigenaarschap over jouw gedachten en vergroot je impact

Wees je bewust van je eigen negatieve gedachten. En buig deze om naar een stimulerende, positieve gedachte.  Waardoor je je wel durft uit te spreken of iemand anders durft aan te spreken. Positieve gedachten, leiden tot positieve emoties en deze zorgen voor een verbreding van jouw gedragspatronen. Je ziet meer kansen en handelsmogelijkheden. Wanneer je iets nieuw probeert en dit valt positief uit, dan ontstaat een nieuw gedragspatroon.

Hoe? Daag je eigen gedachten uit. Pak je zorgen en angsten aan. Maak gebruik van deze stappen uit de cognitieve gedragstherapie.

Daag jouw gedachten uit. Kijk kritisch naar jouw gedachten en ga op zoek naar bewijs. Welke bewijzen heb je voor deze gedachte en welke tegen deze gedachte?

  1. Beschrijf hoe erg de situatie is als het ook echt zou gebeuren.
  2. Formuleer nu een helpende gedachte.
  3. Formuleer helpend gedrag wat jou gaat helpen om jouw angsten te overwinnen.
  4. Formuleer helpend gedrag wat jou gaat helpen om jouw angsten te overwinnen.
  5. Oefen

Wij wensen jou veel succes met het verkrijgen van eigenaarschap over jouw eigen gedachten!

EIGENAARSCHAP KRIJGEN OVER JE EIGEN GEDACHTEN, IS DE EERSTE STAP IN ONS SPEAK UP MODEL: EFFECTIEF UITSPREKEN EN AANSPREKEN. DOOR MEDEWERKERS GERICHT TE LEREN ZEGGEN WAT HEN BEZIGHOUDT OP HET MOMENT VAN IMPACT, WORDEN ONDERLINGE PROFESSIONELE SAMENWERKINGSRELATIES VERSTERKT EN VERMINDEREN NEGATIEVE GEDACHTEN DIE LEIDEN TOT STRESS.