Boost Your Team

Welke interventies voor succes zijn nodig voor jouw team?

Waar mensen samen werken ontstaat gedoe. Een team bestaat uit individuen met een eigen achtergrond, een schat aan kennis en ervaring, een set aan overtuigingen en persoonlijke voorkeuren. Als team brengt ieder individu dit allemaal mee.  Alleen binnen een team vervult ieder een eigen rol om als geheel een gezamenlijk doel te behalen. Een jobrol brengt specifieke verantwoordelijkheden mee binnen het team. De mate van rolvolwassenheid, zaken los kunnen koppelen van het persoonlijke, hangt af van de fase van de ontwikkeling waarin een groep zich bevindt. De fases van groepsontwikkeling zijn universeel. Tuckman onderscheidt vijf fases.

Teamcoaching: een gezamenlijke stip op de horizon

Voordat je aan de slag gaat met je team is het belangrijk om eerst te snappen wat er gebeurt binnen een team en in welke fase van teamontwikkeling jouw team zich bevindt.  Pas als je de onderliggende dynamieken en onderstroom begrijpt van een team, kun je de juiste interventies plegen die nodig zijn om in 5 stappen naar een succesvol team te komen.

Een teamcoach bekijkt een groep als 1 individu. Hoe kan de groep als geheel een stap vooruit maken? Hoe kan een groep zo samenwerken als systeem dat het voor iedereen helder is wat zijn of haar rol is? Wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn? Een systeem dat zichzelf weet bij te sturen door heldere samenwerkingsafspraken. Hiervoor is een veilige cultuur essentieel. Ofwel voor alle leden van de groep is het van belang dat men zich durft uit te spreken. Als teamcoach kijk je naar de patronen die zijn eigen gemaakt en wanneer deze ineffectief zijn ga je deze als groep doorbreken.

B US I N E S S   C A S E

Onderzoeken van de University of Harvard hebben aangetoond dat wanneer teamleden goed samenwerken en zij de verschillende niveaus van communicatie goed weten toe passen de kwaliteit en de teamresultaten met 50% verbeteren. Dat wil jij toch ook?

High Performing Teams

Naast groepsdynamica werken wij veel met het gedachtengoed van Patrick Lencioni. Dit model geeft aan dat je als team eerst moet organiseren dat de veiligheid op orde moet zijn. Pas dan zullen teamleden openlijk en constructief met elkaar het gesprek aan gaan. Let wel dus geen politiek. Pas als iedereen zich gehoord voelt, kan een beslissing worden genomen waaraan iedereen zich kan committeren. Vervolgens is het belangrijk dat alle teamleden elkaar durven aan te spreken op niet na gekomen afspraken en dat alle teamleden een gemeenschappelijk belang najagen in plaats van een eigen belang.