Speak Up

Speak Up: jezelf uitspreken en de ander aanspreken

Zeg krachtig wat je denkt, voelt en vindt met behoud van de relatie. Het samenwerken met collega's verbetert omdat je veel makkelijker in staat bent om dingen die je bezighouden op tafel te leggen. Dit leer je vanuit zelfvertrouwen te doen. Het gaat daarbij over effectief communiceren: dichtbij jezelf blijven, oog hebben voor hoe de ander een situatie bekijkt, en bijdragend aan jouw rol binnen de organisatie.

Als professional leer je je duidelijk uit te spreken over zaken die functioneel en persoonlijk van belang zijn. Met als doel professioneel, effectief samenwerken en communiceren met collega's. Durven zeggen wat je bezighoudt. Daar is zelfvertrouwen voor nodig. Geen ruis op de lijn. Heldere en duidelijke taal in je communicatie met respect voor de ander. In 5 stappen leer je dit.

De organisatie profiteert ook van het feit dat jij je straks meer uitspreekt of collega's meer aanspreekt. We horen vaak terug dat na het volgen van deze training het volgende resultaat optreedt:

  • minder ruis tussen teamleden
  • lagere productiekosten
  • snellere bedrijfsprocessen
  • innovatieve oplossingen
  • hogere werknemerstevredenheid
  • lager ziekteverzuim
  • effectief communiceren is vergroot

 

Wat leer je?

Tijdens deze training  leer je  stapsgewijs het volgende.

Stap 1: Attitude

Je leert controle krijgen over je eigen manier van denken. Wat belemmert je en wat geeft je juist kracht? Op dat laatste ligt de focus! Na deze stap ben je in staat jezelf te stimuleren door je denkwijze zo aan te passen, dat die je helpt je doel te bereiken. Je leert zelfvertrouwen te ontwikkelen door regie te nemen over je communicatie met jezelf. Dit is de eerste belangrijke stap richting effectief communiceren.

Stap 2: Waar ga je voor & Waar sta je voor?

Bij deze stap onderzoeken we waar jij voor staat & gaat. Want als je dat weet, weet je wanneer er aan jouw waarden voorbij wordt gegaan. In deze stap maak je een top 5 van jouw persoonlijke waarden. En die linken we aan jouw zakelijke doelen. Wat is de kern van je functie? Waar sta je voor opgesteld?

Stap 3: Choose your battles

Choose your battles is stap 3. Het gaat er niet om, alles wat je bezighoudt hardop uit te spreken. Dus in hoeverre is het relevant en van belang om je te uiten? Wil je naar de buitenwereld communiceren? In deze stap leer je aan de hand van een risicoanalyse een GO / NO GO beslissing te nemen of je je wel of niet gaat uitspreken. Want bij effectief communiceren is het soms heel verstandig om je mond te houden :).

Stap 4: Tactiek

Deze stap gaat over je tactiek. Wat wil je zeggen en hoe ga je het zeggen? Wat is de essentie van je boodschap? Je leert je boodschap te brengen op een manier die aansluit bij je gesprekspartner. Pas dan kan je echt effectief communiceren.

Stap 5: Speak Up

En dan...SPEAK UP! Zeg krachtig wat je denkt, voelt en vindt! In deze stap gaat het over het daadwerkelijk communiceren van je boodschap. Op een manier die impact heeft! Die zo effectief mogelijk is!

Programma

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus we vragen je voorafgaand aan de training na te denken over een concrete reallife situatie waarin jij jezelf graag wilt uitspreken of een ander wilt aanspreken. Dit noemen wij jouw SPEAKUPDOEL. Deze staat centraal gedurende de hele training.

Powerlab 1

Tijdens deze dag leer je de 5 stappen die leiden tot jezelf meer uitspreken en aanspreken. Per stap werken we met ervaringsgerichte oefeningen. Het is dus naast denken, ook veel doen in onze training. De focus deze dag is tweeledig: eigenaarschap nemen over jouw manier van denken (Stap 1) en ontdekken waar jij voor gaat en staat (Stap 2).

Individueel VideoCoachingsGesprek 1

In dit gesprek van 45 minuten heb je de gelegenheid om met de trainer dieper op je eigen vraagstukken in te gaan, belemmeringen te overbruggen en concreet te worden in je acties.

Powerlab 2

Ook deze dag gaan we actief aan de slag. Je leert de afweging te maken tussen wanneer uitspreken bijdraagt aan wat je wil bereiken en wanneer het zinvol is om soms je mond te houden. Choose your battles noemen wij dat (Stap 3). Vervolgens krijg je praktische handvatten hoe je dan je boodschap het beste kan verwoorden met behoud van de relatie (Stap 4). En last but not least...SPEAK UP (Stap 5). Je ervaart hoe het is om je hardop uit te spreken over jouw situatie, jouw SPEAKUPDOEL. Daarna maak je een plan hoe je dit gaat aanpakken buiten de trainingssituatie om.

Individueel VideoCoachingsGesprek 2

Je blikt terug hoe het in de praktijk gegaan is met jezelf uitspreken of een ander aanspreken. Hoe efficiënt was je in je communicatie? Welke kwaliteit(en) van jezelf hebben je ondersteund?

Locatie Utrecht | Powerlab van 10.00 - 16.00 uur

STARTDATUM: September

Powerlab 1   9 september | Powerlab 2 30 september

STARTDATUM: Oktober

Powerlab 1 4 oktober  | Powerlab 2 25 oktober

STARTDATUM: November

Powerlab 1 1 november | Powerlab 2 29 november

 

Kies een datum