Waar sta jij voor opgesteld?

Als je weet waar je voor staat, wat je belangrijk vindt, om te bereiken of te vermijden, dan geeft dat richting. Richting aan waar jij naartoe wilt. En als aan die waarden niet voldaan wordt, kan je ervoor kiezen om van je te laten horen. Of niet. Maar dan moet je dus wel eerst weten waar jij voor staat. Daarover heb je kunnen lezen in onze vorige blog. Wat waren jouw 5 belangrijkste waarden die uit de oefening kwamen?

Naast je waarden helpt het ook als het helder voor je is, wat de kern is van jouw functie. Waar ben je verantwoordelijk voor? Wat is de top 3 van je belangrijkste taken? Daar gaat deze blog over.

Als je in dienst bent bij een organisatie, kennen we allemaal wel de functieomschrijving, het functieprofiel behorende bij jouw functie. Met vaak daaraan gekoppeld een aantal competenties. Steeds meer zie je ook de competenties vertaald in concreet gedrag. Dat geeft meer houvast in wat er van je verwacht wordt.

Zo zei een deelnemer uit de training eens dat hij “realisatiekracht” wilde ontwikkelen. Dat was blijkbaar één van de competenties waarop hij beoordeeld zou gaan worden. Maar wat bedoelde hij daarmee? Wij hadden geen idee! Het grappige was, hij ook niet!

Als je niet goed voor ogen hebt, wat tot de kern van je functie behoort, en op welke vaardigheden en kwaliteiten je wordt beoordeeld, heb je als het ware geen duidelijk kader waarbinnen je vrije ruimte hebt om te bewegen. En het wordt daardoor ook lastiger om je uit te spreken of een ander aan te spreken. Want het speelveld is niet concreet genoeg.

Werken is net sport(en)

Vergelijk het eens met voetbal. Er staan elf man of vrouw in het veld per team. Eén keeper en tien spelers. De opstelling verschilt soms maar er is altijd een spits, een middenvelder en iemand die achter staat. Elke speler weet precies wat er van hem verwacht wordt. En wat niet. De buitenlijnen bepalen heel duidelijk het speelveld. En als team hebben ze één doel. Ze weten wat ze willen bereiken. Als iemand een eigen goal maakt, wordt ie daarop aangesproken door zijn teamgenoten. Want dat was niet de afspraak J.

Zo duidelijk als op het voelbalveld is het vaak niet in organisaties. En soms gelukkig wel.

Oefening: noteer in 1 zin wat de kern is van jouw functie. Waar sta jij voor opgesteld?

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken

De volgende stap is, onderscheid te maken tussen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. We houden heel erg van zo simpel mogelijk, cut the crap, maar in dit geval voegt het zeker wat toe om deze drie uit elkaar te halen.

Verantwoordelijkheden zeggen iets over een verplichting die je hebt om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk verloopt. Dat het gehaald wordt. Je moet er verantwoording over afleggen.

Een voorbeeld: Je bent verantwoordelijk voor 5.000.000,- omzet in regio Zuid.

Bevoegdheden zeggen iets over de toestemming die je hebt om een bepaalde handeling te verrichten in naam van de organisatie waar je voor werkt.

Een voorbeeld: Je bent bevoegd om je handtekening te zetten onder orders tot 1.000.000,-

Taken gaan over werk dat je moet doen. Deze zijn vaak concreet.

Een voorbeeld: Je maakt een wekelijkse rapportage over de omzetcijfers.

Oefening

  • Noteer jouw 3 van belangrijkste verantwoordelijkheden.
  • Noteer jouw 3 van belangrijkste bevoegdheden.
  • Noteer jouw 3 van belangrijkste taken.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gaan over het WAT van je functie. We hebben ook nog het HOE. Het HOE gaat over de samenwerkingsafspraken die er mogelijk (hopelijk) gemaakt zijn op je afdeling. Hoe ga je met elkaar om? Hoe werken jullie samen? Welke waarden staan centraal op jouw afdeling? Vaak horen we dingen terug als respect. Afspraak is afspraak. Humor.

Oefening, noteer hier de vijf belangrijkste samenwerkingsafspraken binnen jouw afdeling. Zijn de regels eigenlijk wel eens expliciet besproken. Zij de afspraken bij iedereen bekend. Worden nieuwe collega’s geïnformeerd over de samenwerkingswaarden?

Als deze samenwerkingsafspraken niet zijn gemaakt, kan je een aantal dingen doen. Een optie is om dit nu te doen, bijvoorbeeld in een teammeeting. Andere optie is om zelf de vijf belangrijkste op te schrijven die als het ware onuitgesproken maar wel bepalende afspraken zijn op jouw afdeling.

En nu?

Zo, dit waren behoorlijk wat top 3 en top 5 lijstjes. En wat kan ik hier dan mee, denk je misschien?

Je hebt nu zelf de basis gelegd die gaat leiden tot jezelf meer uitspreken en/of een ander aanspreken. De eerste twee stappen gaan over jou.

Stap 1: Attitude

Je attitude heeft je geleerd de baas te worden over je eigen gedachten. En zo denkrichtingen en kracht eigen te maken die je helpen te doen wat je graag wilt doen.

Stap 2: Waar sta je voor en waar ga je voor?

Nu heb je helder wat jij belangrijk vindt, wat jouw waarden zijn. En waar je voor staat opgesteld binnen de organisatie waarvoor je werkt. Als hieraan voorbij wordt gegaan, heb je dus als het ware een kapstok waaraan je kan refereren als je je wilt uitspreken.

Volgende week op naar stap 3: Choose your battles!

Want het gaat om je gericht uitspreken, soms is het ook slim om je mond te houden. Dus lees ook onze volgende blog en volg The Boost Factory! Dan komen ze automatisch naar je toe.

ZICHT KRIJGEN OP WAARVOOR JIJ STAAT OPGESTELD IS DE TWEEDE STAP IN ONS MODEL SPEAK UP. effectief uitSpreken en aanspreken. DOOR MEDEWERKERS GERICHT TE LEREN ZEGGEN WAT HEN BEZIGHOUDT OP HET MOMENT VAN IMPACT WORDEN ONDERLINGE PROFESSIONELE SAMENWERKINGSRELATIES VERSTERKT