Wat wil ik zeggen en hoe ga ik het zeggen?

Alles wat we zeggen, heeft een bepaald effect op de ander. Door de juiste woorden te kiezen en de juiste vorm, vergroot je de kans dat jouw woorden het effect hebben dat jij graag wilt. Je hebt besloten om je te gaan uitspreken of een ander ergens op aan te spreken.  Deze stap gaat over HOE zeg je iets, de vorm.  Over behoud van de relatie. Aansluiten. Contact. Rapport. Bridgen. Taalgebruik. En WAT je exact gaat zeggen. Wat is de essentie van de boodschap die je wilt overbrengen?  Wat is nu echt belangrijk voor jou? Cut the crap. Beperk de boodschap tot de kern van wat je wilt zeggen. En zet dan een punt achter je zin.

De betekenis van je communicatie is de reactie die je oproept”.

Dus gebruik al je zintuigen om na te gaan hoe jouw communicatieboodschap bij de ander landt. En stel desnoods bij.

Een simpele oefening

Wat zie jij? Dat is afhankelijk aan welke kant van het cijfer jij staat. Mensen ervaren vaak dezelfde situatie heel anders. Doordat men andere ervaringen heeft opgedaan in het verleden. Deze ervaringen bepalen dat je andere conclusies trekt, andere gevoelens beleeft bij een situatie. Jouw gevoel bepaalt vervolgens de wijze waarop jij je gedraagt.

Wees je heel bewust dat je altijd maar een deel van de foto/situatie ziet. Het is jouw belevingswereld. Neem de ander mee naar jouw kant of verplaats jezelf eens in de ander. Zo zien jullie beiden ook de 6 of de 9.

Metapositie

Wil jij je doel bereiken, dan is het belangrijk dat jij je ook verdiept in het belang (gezichtspunt) van de ander. Bestudeer de interactie met jezelf en anderen. Dit geeft je informatie waar jij wat mee kan in het gesprek. Het gaat over de brug slaan naar de ander, aansluiten. Iets van jezelf laten zien hoe jij het ziet. Geef ondertiteling bij jouw verhaal. Dan hoeft de ander niet zelf de ondertiteling te schrijven.

Wanneer is het verplaatsen in de ander handig? Bijvoorbeeld tijdens een klantgesprek, een functioneringsgesprek, een bila of tijdens een teammeeting.

Je kunt een situatie vanuit drie posities bekijken en analyseren:

  1. De eerste positie.

Vanuit de eerste positie bekijk je de situatie vanuit jezelf. Wat vind jij belangrijk? Wat zou jij graag willen? Wat vind je prettig aan de manier van samenwerken? Wat zou jij graag anders willen zien? De kracht van deze positie is daadkracht, overgaan tot actie en handelen.

De valkuil als je vooral vanuit eerste positie handelt, is dat de ander dat als egoïsme kan ervaren. Je bent (zwart-wit gezegd) alleen met jezelf bezig.

  1. De tweede positie.

Vanuit de tweede positie bekijk jij de situatie vanuit de ander. Je stapt als het ware in de schoenen van de ander. Hoe ervaart de ander jouw gedrag? Wat is het effect van jou op de ander? Wat zal hij/zij als prettig ervaren? Wat zal hij/zij graag anders willen zien? De kracht van deze positie is inleven in de ander.

De valkuil als je vooral in je tweede positie zit, is dat je verzandt in zorg voor de ander. Je raakt ver weg van wat je zelf belangrijk vindt. En hebt moeite om je eigen grenzen en behoefte te bewaken.

  1. De derde positie.

Vanuit de derde positie bekijk je de communicatie en interactie tussen jezelf en de ander van een afstand, als onafhankelijke buitenstaander. Wat zie je gebeuren? Wat botst en waarom? Wat zijn overeenkomsten? De kracht van deze positie is reflectievermogen.

De valkuil als je vooral in de derde positie zit, is dat je als afstandelijk kan worden ervaren.

Door jezelf te trainen om vanuit deze verschillende posities naar je eigen situatie te kijken en te reflecteren, kom je tot concrete handvatten over de manier waarop jij jouw boodschap het beste kunt overbrengen en wat de essentie is van hetgeen jij duidelijk wilt maken.

Bovendien helpt deze oefening om de positieve kant van een situatie te ontdekken, waar zit jullie gemeenschappelijk doel? Zodat je meer mogelijkheden krijgt om jouw impact te vergroten.

De essentie van jouw boodschap – ga upchunken en schrijf een tweetbericht

We hebben veelal de neiging wanneer we iets in emotie zeggen, dat onze boodschap niet helder overkomt. Mensen haken af op de toon en vaak is de inhoud te veel, warrig of onduidelijk. Bedenk vooraf goed wat je nu echt wilt overbrengen. Wat is de kern van jouw boodschap? Wat wil je precies bereiken met jouw boodschap?

A – Ga upchunken

Je komt heel makkelijk tot de kern door jouw gedachten, invloed op jouw gevoel en jouw wensen, te upchuncken. Noteer of spreek in op je telefoon, wat je wilt zeggen. Ongefilterd. Dat maakt je hoofd leeg. Stel jezelf vervolgens deze vragen:

  • Wat wil ik zeggen?
  • Wat is echt belangrijk voor me?
  • Waarom is dit belangrijk?
  • Als ik dit dan heb, wat levert het mij dan op?

B – Schrijf een tweet bericht

Nu je weet wat de essentie is van je boodschap, ga je nadenken over de concrete inhoud van jouw boodschap. Welke woorden ga je gebruiken en in welke volgorde. Om te voorkomen dat je te veel gaat babbelen, is het nuttig om je boodschap te verwoorden als een tweetbericht. Dit dwingt je te komen tot een heldere, duidelijke en krachtige boodschap.

De stap die hierna komt, is stap 5: SPEAK UP! Deze stap gaat over het doen, jezelf uitspreken of anderen aanspreken.

TACTIEK, GAAT OVER HET WAT EN HOE. WELK EFFECT HEEFT JOUW COMMUNICATIE OP DE ANDER? HOE KUN JIJ JOUW IMPACT VERGROTEN? DOOR MEDEWERKERS GERICHT TE LEREN ZEGGEN WAT HEN BEZIGHOUDT OP HET MOMENT VAN IMPACT, WORDEN ONDERLINGE PROFESSIONELE SAMENWERKINGSRELATIES OOK VERSTERKT.